لطفا صبر کنید

دربارۀ ما

شرکت معماری آرش پیکاری | معماری، ساخت و ساز، پیمانکاری؛ مسئولیت محدود


شرکت معماری و طراحی "آرش معمارلیک" در سال 2007 در استانبول توسط آرش پیکاری تاسیس شد. از بدو تاسیس در طراحی نما و داخل ساختمان های اداری و مسکونی و نیز طراحی غرفه های نمایشگاهی متمرکز شده است. شرکت "آرش معمارلیک" توانایی جوابگویی به نیازهای طراحی و پایه ریزی معماری یک کشور در حال توسعه با در نظر گرفتن نیازهای کاربران در تمامی مراحل ساخت و ساز را داراست.
شرکت "آرش معمارلیک" برای تحقق بخشیدن به خواسته و رویاهای مشتریان خود، مدیریت کل پروژه را به عهده می گیرد و از مرحلۀ طرح تا اجرا، نظرات، انتقادات و پیشنهادات کارفرما را مد نظر دارد. همۀ پروژه ها بدون در نظر گرفتن بزرگی و کوچکی آن، برای ما مهم و ویژه هستند.
ما به زیبایی شناسی پروژه با طراحی منطقی و عملگرا جان می بخشیم و با روحیه ای پویا و پر انرژی به زیباترین شکل به اتمام می رسانیم. شرکت "آرش معمارلیک" تمام تلاش خود را برای ارائۀ کاری با کیفیت به مشتریان با تیم مجرب معماری به کار می بندد.

برتری های شرکت آرشیتکت آرش پیکاری

پروژۀ اجرا شده
پروژۀ دولتی
پروژۀ طراحی
پروژۀ معماری